ing. Jiří Tyšer

Informace: Podřízený paní ředitelky - pro zabezpečení ochrany osobních údajů ve škole. Pověřenec GDPR