06.00 - 08.00   -   příchod dětí do mateřské školy, rozdělení do tříd, volná hra

08.00 - 09.30   -   řízená činnost, zaměřená k danému cíli

09.30 - 11.30   -   pobyt dětí venku, zaměřený na rozšíření a upevnění poznatků z řzené činnosti

11.30 - 12.15   -   oběd

12.15 - 14.10   -   malé děti klid na lůžku, předškolní děti klidové činnosti a hry

14.10 - 14.40   -   vstávání, hygiena, odpolední svačina

14.40 - 16.15   -   odpolední činnost, odchod dětí z mateřské školy