Obecné informace

Poplatky za stravné se hradí podle zákona 313/2007 Sb. každý měsíc v den, určený vedoucí stravování a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Stravné se vybírá vždy dva dny v kalendářním měsíci - jeden den ráno od 6.00 do 8.00 hodn a jeden den odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin.

Pokud se dítě nestravuje v mateřské škole celý den, poplatek se poměrně sníží. Z tohoto důvodu je důležité nahlásit pozdější příchod dítěte nebo dřívější odchod dítěte z MŠ. Stravné se hradí vždy v hotovosti na měsíc dopředu, případné přeplatky se odečítají v následujícím měsíci. Obědy ani svačiny nelze odebírat domů.

Zároveň s poplatky za stravné hradí rodiče i částečné neinvestiční (provozní) náklady, jejichž výši určuje zřizovatel - Magistrát města Teplice. Pro školní rok 2013/2014 je tento poplatek stanoven ve výši 620,- Kč. Poplatek se hradí i za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ. O hlavních prázdninách, v době uzavření mateřské školy, se poplatek poměrně krátí. Předškolní děti jsou od tohoto poplatku osvobozeny !

 

Výše stravného

Předškolní děti:

dopolední svačina -   6,- Kč

oběd                    - 17,- Kč

odpolední svačina -   6,- Kč

 

Děti s odloženou školní docházkou:

dopolední svačina -   7,- Kč

oběd                    - 18,- Kč

odpolední svačina -   6,- Kč